Napisz do oddziału lub przejdĽ na stronę główn± 
Bielsko Biała

Ciechanów
Bogucin k.Poznania
Dębica
Piekoszów k.Kielc
Olsztynek

G±sienica DONGIL
Nowy wyrób w ofercie sieci dystrybucyjnej Stomil Sanok S.A.

G ± s i e n i c e   g u m o w e

  - do minikoparek

  - do maszyn budowlanych
  - do maszyn specjalnych
Oferujemy pt. Klientom eksploatuj±cym maszyny budowlane poruszaj±ce się na g±sienicach stalowo-gumowych  pomoc w zaopatrzeniu w te do¶ć szybko zużywaj±ce się elementy układu jazdy.  S± to g±sienice firmy DONGIL, jednego z największych producentów g±sienic na ¶wiecie.Produkcja roczna firmy DONGIL to ok. 60.000 sztuk. G±sienice DONGIL z powodzeniem  s± stosowane na pierwsze wyposażenie przez producentów nowych maszyn oraz przez użytkowników  jako zamienniki  dla innych producentów g±sienic.
Na fabrycznie montowanych g±sienicach DONGIL pracuj± m.in. maszyny :

        - DAEWOO
        - YAMAGUCHI  (WINBULL)
        - SCHAEFF

Generalnym importerem g±sienic DONGIL na rynek europejski jest firma TAGEX (Niemcy).

Zaopatruje ona w g±sienice  firmy :

       - BOBCAT EUROPE
       - AMMAN-YANMAR - Francja
       - TAKEUCHI - Niemcy

W centralnym magazynie znajduje się stale ok. 2.000 szt. g±sienic, co pozwala dostarczyć zapasowe g±sienice do 95% maszyn pracuj±cych w Europie przeciętnie w ci±gu 3 dni roboczych.           Gdzie kupić g±sienice ?

G±sienice s± do nabycia  w sieci dystrybucyjnej Stomil Sanok S.A. , na któr± składa się sze¶ć oddziałów spółki Stomil Sanok-Dystrybucja Sp. z o.o.


Bielsko Biała tel/fax 33 811 70 71 - 72
Ciechanów tel/fax 23 672 32 29
Bogucin k/Poznania tel 61 875 97 93 - 94 fax   61 875 95 73
Dębica tel 14 681 54 23 fax   14 681 54 09
Piekoszów k/Kielc tel/fax 41 346 42 95
Olsztynek tel/fax 89 519 15 86

Ze wszystkimi oddziałami można się skontaktować drog± elektroniczn±. Ł±cza do stron www i skrzynek pocztowych oddziałów znajdziesz tu.

Materiały do pobrania  (format PDF) :

    - warunki gwarancji dla g±sienic gumowych
    - zalecenia eksploatacyjne

Składaj±c zamówienie należy podać producenta i typ maszyny budowlanej, ewentualnie rozmiar g±sienicy.
Dodatkow± pomoc dotycz±c± zamawiania i eksploatacji g±sienic można uzyskać klikaj±c na ł±cza :